Wabco ABS - Autoservis HRABÁRIK: nezávislé kúrenia, klimatizácie, brzdy, retardéry

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Logo

Prvé systémy boli čisto mechanické, až neskôr bola využitá elektronika a jej búrlivý rozvoj umožnil podstatne skrátiť reakčný čas a tiež celý systém rozmerovo miniaturizovať. Staršie systémy ABS fungovali iba na predných kolesách automobilu, pri brzdení viac zaťažených a dôležitejších pre zachovanie smeru vozidla. Pre návrat na hlavnú stránku kliknite na logo našej firmy.

Logo

Anti-Lock Braking System (ABS)

Moderné systémy ABS sú dnes použité na všetkých kolesách automobilu (bez ohľadu na to či sú na kolesách použité kotúčové alebo bubnové brzdy) a systém funguje s oveľa väčšou pracovnou frekvenciou, čím je stále ťažšie až nemožné systému konkurovať skúsenou nohou na brzde bez ABS. Podobne ako brzdový systém, môže byť systém ABS viackanálový, pričom každý kanál reguluje brzdnú silu jedného alebo viacerých kolies. Najdokonalejší systém je teda ten, kedy sa počet kanálov rovná počtu kolies vozidla.

Picture Wabco ABS 01
Picture Wabco ABS 02
Picture Wabco ABS 03
Picture Wabco ABS 04

Najväčšia brzdná sila medzi pneumatikou a vozovkou je prenášaná práve na hranici priľnavosti, po jej prekročení prudko klesá. Preto riadiaca jednotka systému ABS neustále zisťuje aktuálnu rýchlosť otáčania najlepšie každého kolesa. Z rýchlostí dvoch diagonálne umiestnených kolies určuje referenčnú rýchlosť vozidla, s ktorou porovnáva otáčky jednotlivých kolies. Týmto neustálym porovnávaním sa zisťuje aktuálne zrýchlenie, spomalenie a sklz každého z kolies. Ak dôjde k zníženiu rýchlosti niektorého z kolies pod stanovenú hodnotu oproti referenčnej rýchlosti (počiatok blokovania kolesa a straty priľnavosti), riadiaca jednotka odpustí bez ohľadu na polohu brzdového pedála tlak z brzdy pomalšieho kolesa a ihneď po jeho roztočení opäť tlak napustí späť. Tak sa brzdenie približuje ideálu na hranici priľnavosti. Túto akciu sú systémy ABS schopné opakovať niekoľkokrát za sekundu a to po celú dobu brzdenia až do minimálnej rýchlosti, spravidla 4 km/h, kedy sa systém ABS sám odpája.

Picture Wabco ABS 05
Picture Wabco ABS 06
Picture Wabco ABS 07
Picture Wabco ABS 08

Zdroj
Meritor WABCO
Wikipedia

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky